1 Cuz luger se 1 Cuz luger se

1.CUZ

Fre 8 Maj Fållan Stockholm

1.Cuz (INSTÄLLT)

Som följd av regeringens beslut angående folksamlingar är det inte möjligt att genomföra konserten med 1CUZ i Stockholm den 8 maj - utan konserten kommer att ställas in. Säkerheten för artister, fans och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna. Vi följer utvecklingen noggrant och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Alla biljettköpare kommer kontaktas via mail med info.Kontakta respektive biljettåterförsäljare för eventuella biljettfrågor och återlösen.