Sunkilmoon Sunkilmoon

SUN KIL MOON [NYTT DATUM!]

Tors 11 Feb SÖDRA TEATERN STOCKHOLM
Ons 10 Feb Mejeriet Lund

Sun Kil Moon [NYTT DATUM!]

Lör 13 Feb Storan Göteborg

Sun Kil Moon [NYTT DATUM!]

Som följd av regeringens beslut angående folksamlingar är det inte längre möjligt att genomföra konserten med Sun Kil Moon på Södra Teatern den 18 maj, utan konserten kommer att flyttas fram till den 11 februari 2021. Säkerheten för besökare, artister och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna. Vi följer utvecklingen noggrant och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Håll kvar i din biljett – den kommer fortfarande att gälla för det nya datumet. Kontakta respektive biljettåterförsäljare vid eventuella biljettfrågor.