Image003 Image003

Tove Lo i Stockholm får nytt datum

Som följd av regeringens beslut angående folksamlingar är det inte möjligt att genomföra Tove Los konsert i på Annexet Stockholm den 26 mars, utan konserten kommer att flyttas fram till 2 september. Säkerheten för artister, fans och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna. Vi följer utvecklingen noggrant och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Håll i din biljett - den kommer fortfarande att gälla för det nya datumet. Vid biljettfrågor och eventuell återlösen till konserten kontakta biljettåterförsäljaren AXS på LIVE Chat, E-post eller på telefon 0771-31 00 00 (öppettider mån-fre kl 9.00 – 18.00, lör- sön kl 10.00 – 14.00). Sista dagen för återlösen är 26 april 2020.

After today´s update from the government it will not be possible to move forward with Tove Lo at Annexet in Stockholm, currently scheduled to March 26, the concert will be postponed until September 2. Be assured that the safety and health of artists, staff and fans is our main priority and we are implementing the instructions appropriately. We are monitoring and following the advice of the Public Health Agency of Sweden.

Hang on to your ticket - it will still be valid for the new date. For any ticketing issues please contact the ticketing vendor before April 26 2020.

Image002 Image002