JJ2020 JJ2020

Jonathan Johanssons turné flyttas till hösten

Som följd av regeringens beslut angående folksamlingar, flyttas Jonathan Johanssons planerade vårturné till hösten i stället. Säkerheten för artister, fans och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna. Vi följer utvecklingen noggrant och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Göteborg - 24 sep
Malmö - 25 sep
Lund - 2 okt
Kalmar - 3 okt
Linköping - 8 okt
Örebro - 9 okt
Gävle - TBC
Stockholm – 17 okt
Uppsala - 30 okt
Bollnäs - 31 okt

Håll i din biljett - den kommer fortfarande att gälla för det nya datumet. Av logistiska skäl ställs konserterna i Kristianstad och Karlskrona tyvärr in helt. Konsertdatumet i Gävle är TBC. Kontakta respektive biljettåterförsäljare för eventuella biljettfrågor.