14 E41568 312 B 426 E 8 B33 EBB583 DFAEB7 1 14 E41568 312 B 426 E 8 B33 EBB583 DFAEB7 1

Nya datum för konserterna med Mwuana i Malmö och Stockholm

Som vi tidigare meddelat: som följd av regeringens beslut angående folksamlingar, flyttas de planerade konserterna med Mwuana i Malmö (27 mars) och Stockholm (4 april) fram. Säkerheten för artister, fans och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna.

Vi kan nu meddela att de nya datumeb för Mwuana på Moriskan i Malmö är 5 december och på Fållan i Stockholm 18 december. Håll i din biljett - den kommer fortfarande att gälla för det nya datumet.