Vargas Luger Vargas Luger

Konserten med Vargas & Lagola flyttas till oktober

Som följd av regeringens fortsatta beslut angående folksamlingar är det inte möjligt att genomföra Vargas & Lagolas konsert på Berns den 5 juni, utan konserten kommer att flyttas fram till 30 oktober. Säkerheten för artister, fans och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna. Vi följer utvecklingen noggrant och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Alla biljettköpare kommer kontaktas via mail inom kort. Håll i din biljett - den kommer fortfarande att gälla för det nya datumet. Kontakta respektive biljettåterförsäljare för eventuella biljettfrågor.