Moz0Hsps Moz0Hsps

YAEGER

"Som följd av regeringens beslut angående folksamlingar är det inte möjligt att genomföra Yaegers konsert på Södra Teatern i Stockholm imorgon den 13 mars, utan konserten kommer att flyttas fram. Nytt datum kommer meddelas inom kort. Säkerheten för artister, fans och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna. Vi följer utvecklingen noggrant och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Håll i din biljett - den kommer fortfarande att gälla för det nya datumet. Kontakta respektive biljettåterförsäljare för eventuella biljettfrågor.