Om Luger

Luger är en av Nordens ledande bokningsagenturer och konsert- samt festivalarrangör. Vi arrangerar konserter och festivaler med både svenska och internationella akter i Sverige och Norden. Vi är även en bokningsagentur för ett gäng fantastiska svenska och internationella artister som vi mycket stolt representerar i Sverige och resten av världen. Vi arrangerar festivalerna Way Out West, Åre Sessions, Lollapalooza Stockholm (med Live Nation) och Popaganda (med Föreningen Popaganda).

Det hela startade 1991

Luger grundades i Sandviken 1991, men sedan 1998 sitter vi i Stockholm. Vårt fokus har sedan starten varit att föra fram och följa upp ny och spännande musik som vi brinner för.

Vårt miljöarbete

Hållbarhetsfrågor i stort och att minimera vårt egna ekologiska avtryck har sedan start varit viktigt för Luger (där Way Out West är den plattform där detta arbete tar sig tydligast uttryck). För att tydligt definiera vilka krav som finns för att vara så hållbar som möjligt har Way Out West sedan 2013 certifierats med ISO 20121.

Förutom att från start ha valt att vara en stadsfestival där närheten mellan festivalområde och leverantörer minskar transporter, och där avsaknaden av camping minskar utsläpp, har Way out West sedan 2012 respektive 2015 varit helt kött- och till stor del mjölkfri. Detta är några tydliga exempel på vad som har gjorts för att minska festivalens miljöpåverkan.

När Way out West år 2013 fick certifieringen ISO 20121, var det den första festivalen i Sverige att tilldelas den. Tyvärr ser det fortfarande ut så på många håll. Få andra festivaler i Europa har samma eller motsvarande miljöcertifiering.

ISO 20121 innebär hållbarhet på tre olika plan, och det är också dessa delar som ligger till grund för Way Out Wests hela hållbarhetsarbete.

Ekologisk hållbarhet – Jorden tillverkar en viss mängd råvaror varje dag. Way Out West ska aldrig förbruka mer än den mängden. Det ekologiska fotavtrycket (förbrukning av el, utsläpp från resor, återvinning, ytan festivalen verkar på m.m.) ska minskas för varje år.

Ekonomisk hållbarhet – Luger som organisation bakom Way Out West tar ansvar för att ha en ekonomisk långsiktig hållbarhet för festivalen och slutkonsumenterna. Detta är för att få affären att gå ihop, få så många som möjligt att ha möjlighet att kunna gå på festivalen och få Way Out West att leva kvar under lång tid framöver.

Social hållbarhet – att ha alla intressenter i åtanke i alla aspekter av festivalen. Ta hänsyn så att medarbetare, besökare, leverantörer, partners och artister mår bra i och runt Way Out West, samt ta hänsyn till Göteborgs stad och dess invånare som alla berörs av festivalens närvaro på olika sätt.

Att vara ISO-certifierad innebar en kravlista och ett kontinuerligt samt noggrant arbete. Uppfyller man inte ISOs krav, kan man heller inte behålla certifieringen. Läs mer om certifieringen här.

Jobba på Luger?

Vi är alltid på jakt efter nya spännanda människor att jobba med. Hör gärna av dig till jobb@luger.se