HYUKOH

Info: Konserten med HYUKOH 21 april är inställd

Som följd av regeringens beslut angående folksamlingar är det inte möjligt att genomföra HYUKOHs konsert på Debaser i Stockholm den 21 april, utan konserten kommer att ställas in. Säkerheten för artister, fans och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna. Vi följer utvecklingen noggrant och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.