Loreen

Tor 20 Feb
Annexet, Stockholm
Biljett

Att vara både tillgänglig och mystisk är en lika ovanlig som eftersträvansvärd kombination. En balansakt som den enigmatiska superstjärnan Loreen klarar utan synbar ansträngning. Hur ska man annars förklara att en artist som så kompromisslöst hanterar sin konst lyckas vinna Eurovision inte bara en, utan två gånger? Klart står att det i Loreen bor en urkraft som är omöjlig att missta men svår att fånga i ord. Den liksom sträcker sig bortom språket. Med vidunderlig styrka och gripande skörhet bjuder hon in lyssnaren till ett musikaliskt universum som är mörkt, dramatisk och medryckande. Musiken har kommit i olika former genom åren men gemensamt är Loreens fortsatta driv att ta popmusiken till dess absoluta gräns. Den 20 februari har det blivit dags för henne att inta Annexet i Stockholm – biljetterna släpps fredag 10 maj klockan 10.00.