Laura Marling

Info: Konserten med Laura Marling 14 maj är inställd

Som följd av regeringens beslut angående folksamlingar är det inte möjligt att genomföra Laura Marlings konsert på Södra Teatern i Stockholm den 14 maj, utan konserten kommer att ställas in. Säkerheten för artister, fans och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna. Vi följer utvecklingen noggrant och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Köpta biljetter återlöses automatiskt. Samtliga biljettköpare kommer att kontaktas via mail.