Naoko Sakata

Naoko Sakata är en improvisationspianist som är känd för sin frispråkiga, hjärtliga och intuitiva improvisationsstil. Hennes musik sträcker sig från djupet av stilla poetisk skönhet till intensiv explosiv kaos, där allt kommer samman som en kraftfull uttrycksform. Musiken hon skapar är sprungen ur stunden och är därför oefterhärmlig, ren improvisation. Förutom konstnärens frihet att uttrycka sig finns det inget annat och det är nästan omöjligt att klassificera i en genre eller kategori.

”När jag sitter framför pianot, förmedlar jag energierna inuti och utanför mig. Musik flyter genom mig och min kropp uttrycker musiken som jag hör i mitt huvud i just den stunden. Det finns inga hinder för dess förverkligande och min inre musik flödar ut helt fritt. Det är samtidigt något naturligt och högst andligt, heligt och vilt, något som lever i en stund i tiden och bara i den, innan det försvinner för alltid”, beskriver Naoko Sakata själv.

Det fantasifullt improviserade pianot av Naoko Sakatahar tarot som ledstjärna i en musikalisk resa motsjälvkännedom på hennes nya album ”Infinity”, hennesandra för Anna von Hausswolffs PomperipossaRecords. ”Infinity” fångar ännu en gång den magnetiskaenergin i hennes spel, som vågar sig modigt utanförgenreförpackningar. ”Att spela är mystiskt för mig,”säger hon. ”Jag spelar tills den verkliga världen ärkvarlämnad bakom mig, tills jag inte tänker pånågonting; inte på människors domar; inte på mig själv;inte på världen.”

Inspelat under två intensiva dagar är ”Infinity” heltimproviserat, utan planer eller avsikter innaninspelningen. Naoko började först framföra musik pådetta sätt 2018, och ”Infinity” är redan hennes tredjesoloplatta, efter ”Dancing Spirits” från 2021 och ”InnerPlanets” från 2020.

Naokos improviserade instrumentalmusik är självsäker isig själv; hon har skapat en genre helt för sig själv, medett emotionellt djup som placerar den utanför enklapopramar, med en frihet som går utanför traditionellaformer av jazz eller klassisk musik.

”Med sina pianoimprovisationer tar Naoko Sakata med lyssnaren på en oförutsägbar resa, lika delar skrämmande som vacker. Hennes intuitivt skapade musik är varken radioskval eller easy listening. Den berör istället andra, djupare punkter inuti, och förmår att öppna nya, tidigare okända världar

Skaps pris 2022

Experimental piano incantations. Instinctive, feminine and absolutely wild

Mary Anne Hobbs BBC 6 Music

För att boka denna artist, se nedan kontaktuppgifter.