21 Jan 2022

Lloyd Coles konserter i Sverige i februari ställs in

De planerade konserterna med Lloyd Cole i Sverige i februari ställs in. Köpta biljetter återlöses automatiskt till det konto som användes vid köpet. Kontakta respektive biljettåterförsäljare vid eventuella biljettfrågor.