Purity Ring

Info: Konserten med Purity Ring ställs in

Konserten med Purity Ring på Nalen den 15 januari kommer att ställas in och i dagsläget finns inget nytt datum på plats. Samtliga biljetter kommer att återlösas till det konto som användes vid köpet. Kontakta din biljettåterförsäljare vid eventuella frågor.